• (52) 331 27 03
  • nckswiecie@wp.pl

Zasady rekrutacji

O przyjęciu do poszczególnych szkół decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły
  • Trzy zdjęcia
  • Podanie
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • Wpisowe (płatne przy składaniu dokumentów)